Bībeles stāsti bērniem

Purchase online

11.89

Bībeles stāsti bērniem
About this item
Price in bookstore 11.89 €
Category: Religion
Author
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2006
ISBN 9984375250

Grāmata vienkāršā un saprotamā valodā vēsta par svarīgākajiem Bībeles notikumiem. Daudzās ilustrācijas palīdzēs tev tuvāk iepazīt Vecās un Jaunās Derības nozīmīgākos stāstus - par pasaules radīšanu, ūdensplūdiem un Noa šķirstu, par Jāzepu, Mozu un ķēniņu Salamanu, par Jēzus Kristus dzīvi un mācību.

Related items