Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri 2.sēj.

Purchase online

7.19

Latvijas tiesību avoti.  Teksti un komentāri 2.sēj.
About this item
Price in bookstore 7.99 €
Category: Law
Author
Publisher Juridiskā koledža
Publication date 2006
ISBN 9789984989617

Teksti un komentāri.
Otrais sējums ir veltīts poļu un zviedru laiku tiesību avotiem, periodam, kurš aizsākās ar Livonijas karu, kad sabruka Livonijas konfederācija Svētās Romas impērijas sastāvā un Latvijas teritorija tika sadalīta starp vairākām valstīm. Šis ilgstošu karu un politiskās nestabilitātes periods noslēdzās ar visas Latvijas teritorijas iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā 18.gs. beigās.
Vāka dizains Aivars Plotka.

Shops where you can buy this book