Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 1

Purchase online

5.21

Krimināllikuma zinātniski  praktiskais komentārs  1
About this item
Price in bookstore 5.79 €
Category: Law
Author Krastiņš U.
Publisher AFS
Publication date 2007
ISBN 9789984787299


Krimināllikums pieņemts 1998.gada 17.jūnijā (spēkā ar 1999.gada 1.aprīli). Latvijas Vēstnesis, 1998.8.jūlijs, Nr.199/200; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, Nr.15.


Shops where you can buy this book