Books » Accounting

Darba attiecības no A līdzZ+CD

Korčagns E., Vancāne L.

64.59

Darba attiecības no A līdz Z

Korčagns E., Vancāne L.

39.09

Darba likums un grāmatvedība

Grebenko M.

19.54

Lietvedība no A līdz Z

Zemļanovs V.

32.29

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Zemļanovs V., Krasiļņikova I.

15.29

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti

Januška M.

22.94

Vsjo ob učotje osnovnih sredstv

Januška M.

15.72

Labas higēnas prakses vadlīnijas tirdzniecībā

Marčenkova T.,Danusēvičs H.

6.62