Books » Law

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

7.05

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

19.80

Civillikums

-

9.34

Krimināllikums

-
Jaunums

8.49

Civilprocesa likums

-

9.34

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

32.29

Kriminālprocesa likums 2019

-
Jaunums

8.92

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

17.25

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

15.29

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6.79

Krimināllikums

-

31.53

Komerclikums

-

7.64

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

12.32


1 2 3 >