Books » Law

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

8.29

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

23.29

Civillikums

-

10.29

Krimināllikums

-
Jaunums

9.99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

37.99

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

17.99

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7.99

Krimināllikums

-

37.09

Komerclikums

-

8.99

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

32.99


1 2 3 >