Books » Philosophy

1 2 >

Ceļš uz kalpību

Hajeks F.

20.96

Izglītība kā provokācija

Līsmans K.P.

12.41

Sabiedrība bez pasaules

Bičevskis R.

22.49

Kā būt konservatīvam

Skrūtons R.

12.05

Miers vētrā

Gamma A.

13.94

Pirmajā PERSONĀ

Finkelfrots A.

5.93

Spodrinot spoguli

Ramešvars R., Dass R.

12.05

Klātbūtne

Paičs I.

14.39

Filosofija

Kūle M., Kūlis R.

9.35

Vardarbība un melanholija

Benjamins V.
Jaunums

12.05

Mākslinieks un fantazēšana

Freids Z.
Jaunums

12.50

Brecht On Performance

Brecht B.

29.99

12.00

Brecht On Theatre

Brecht B.

29.99

12.00

Rūpēs par dvēseli. Vērtību likteņi

Šuvajevs I.
Jaunums

5.57

Homo-Natura alteritas

Sordē B.

16.46

Entre Nous

Levinas E.

27.99

11.20

Francis Bacon: The Logic Of Sensation

Deluze G.

20.99

8.40

Can't We Make Moral Judgements?

Midgley M.

15.99

6.40

My Life As Art

Stanislavski C.

25.69

10.28

The Beginning of Knowledge

Gadamer H. G.

23.99

9.60

Praktiskais ideālisms

Kudenhovs Kalergi R.N.

6.20

Everyday Life in the Modern World

Lefebvre H.

20.99

8.40

Dissemination

Derrida J.

24.29

9.72

Theoretical Writings

Badiou A.

25.99

10.40

The Nazi Dictatorship

Kershaw I.

26.99

10.80

Apologia Pro Vita Sua

Newman J. H.

19.29

7.72


1 2 >