Books » Philosophy

1 2 >

Iedomātās kopienas

Andersons B.

13.49

Malkasceļi

Heidegers M.

24.29

Ceļš uz kalpību

Hajeks F.

20.96

Izglītība kā provokācija

Līsmans K.P.

12.41

Sabiedrība bez pasaules

Bičevskis R.

23.39

Kā būt konservatīvam

Skrūtons R.

12.05

Pirmajā PERSONĀ

Finkelfrots A.

5.93

Par gribas brīvību

Šopenhauers A.

7.55

Spodrinot spoguli

Ramešvars R., Dass R.

12.05

Klātbūtne

Paičs I.

14.39

Filosofija

Kūle M., Kūlis R.

9.35

Vardarbība un melanholija

Benjamins V.
Jaunums

15.92

Mākslinieks un fantazēšana

Freids Z.
Jaunums

12.50

Brecht On Performance

Brecht B.

26.99

Brecht On Theatre

Brecht B.

26.99

Homo-Natura alteritas

Sordē B.

16.46

Entre Nous

Levinas E.

25.19

Can't We Make Moral Judgements?

Midgley M.

14.39

My Life As Art

Stanislavski C.

23.12

The Beginning of Knowledge

Gadamer H. G.

21.59

Praktiskais ideālisms

Kudenhovs Kalergi R.N.

6.20

Everyday Life in the Modern World

Lefebvre H.

18.89

Dissemination

Derrida J.

21.86

Theoretical Writings

Badiou A.

23.39


1 2 >