Books » Law

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

6.63

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

18.63

Civillikums

-

8.79

Krimināllikums

-
Jaunums

7.99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

30.39

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

16.23

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

14.39

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6.39

Krimināllikums

-

29.67

Komerclikums

-

7.19

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

11.59

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

26.39


1 2 3 >