Books » Law

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

7.46

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

20.96

Civillikums

-

9.89

Krimināllikums

-
Jaunums

8.99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

34.19

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16.19

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7.19

Krimināllikums

-

33.38

Komerclikums

-

8.09

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29.69


1 2 3 >