Books » Philology. Literary Theory

1 2 >

Letonica Nr 36

-

1.10

Letonica Nr 37

-

1.69

Letonica Nr 38

-

1.69

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

13.17

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

10.19

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

15.12

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

9.77

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

10.45

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

2.88

Aspazija-Rainis. Dzīvā dzīve

Autoru kolektīvs

5.86

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

8.92

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

2.88

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

8.49

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9.77

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

8.32

Monstri un metaforas

Simsone B.

16.06

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6.54

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

28.89

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

14.44

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

25.29

20.99

Augusta Deglava romānam Rīga 100

Cimdiņa A. sast.

2.29

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3.99


1 2 >