Books » Philology. Literary Theory

1 2 >

Letonica Nr 36

-

1.03

Letonica Nr 37

-

1.59

Letonica Nr 38

-

1.59

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

12.39

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

9.59

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

8.31

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

5.51

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

5.51

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

2.71

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

8.39

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

2.71

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

7.99

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9.19

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

7.83

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6.15

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

27.19

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

13.59

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

16.79

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3.75

Radiožurnālistika

Kruks Sergejs

3.19

Lāčplēša zvaigznājs

Lāms O.

3.99


1 2 >