Books » Philosophy

Iedomātās kopienas

Andersons B.

13.49

Malkasceļi

Heidegers M.

24.29

Ceļš uz kalpību

Hajeks F.

20.96

Izglītība kā provokācija

Līsmans K.P.

12.41

Sabiedrība bez pasaules

Bičevskis R.

23.39

Kā būt konservatīvam

Skrūtons R.

12.05

Pirmajā PERSONĀ

Finkelfrots A.

5.93

Par gribas brīvību

Šopenhauers A.

7.55

Spodrinot spoguli

Ramešvars R., Dass R.

12.05

Klātbūtne

Paičs I.

14.39

Filosofija

Kūle M., Kūlis R.

9.35

Vardarbība un melanholija

Benjamins V.
Jaunums

15.92

Mākslinieks un fantazēšana

Freids Z.
Jaunums

12.50

Homo-Natura alteritas

Sordē B.

16.46

Praktiskais ideālisms

Kudenhovs Kalergi R.N.

6.20

Nīče. Viņa domāšanas biogrāfija

Safranskis R.

8.63

Ceļvedis filozofijā

Stīvensons Dž.

14.30

Rakstnieki IR

Repše G.

6.83