Catalog

< 1 2 3 4 >

Tautas līdzekļi skaistumkopšanā

Rimcāne L.

1.59

1.11

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3.69

2.58

Latviešu-somu sarunvārdnīca (mini)

Smelcere I.

2.29

1.60

Krievu-latviešu sarunārdnīca (mini)

Kalniņš H.

2.79

1.95

Latviešu-vācu sarunvārdnīca (mini)

Rinetberga I.

2.59

1.81

Latviešu-igauņu sarunvārdnīca (mini)

Kalniņš H.

2.79

1.95

Grūtie vārdi angļu valodā

Krūmiņa I.

3.19

2.23

Krievu-latviešu vārdnīca 30 000 vārdu

Kalniņš H.

13.29

9.30

Vācu-latviešu vārdnīca 32 000

Vjatere L.

11.49

8.04

Krievu - latviešu, latviešu - krievu 73 000

Autoru kolektīvs

29.99

20.99

Angļu-latviešu vārdnīca 35 000

Kalniņa D.

15.99

11.19

Bieži lietoti jēdzieni un termini. Skaidrojošā vārdnīca

Vjatere L., Vjatere I.

6.59

4.61

Franču-latviešu vārdnīca 10 000 vārdu

Joņevs J.

4.49

3.14

Laviešu-poļu vārdnīca 8 000 vārdu

Birzvalka I.

4.49

3.14

Latviešu-vācu vārdnīca 50 000 vārdu

Autoru kolektīvs

14.99

10.49

Russko-latišskij, latišsko-russkij slovarj (2.izdevums)

Autoru kolektīvs

14.29

10.00

Sinonīmu vārdnīca skolām 8 000 šķirkļu

Grīnberga - Sudmale E.

15.99

11.19

Krievu-latviešu vārdnīca 11 000 vārdu

Millers T.M.

5.49

3.84

Poļu-latviešu vārdnīca 8 000 vārdu

Birzvalka I.

5.79

4.05


< 1 2 3 4 >