Books » Law

1 2 >

Civillikums 2022

-

10.99

7.69

Administratīvā procesa likums

-

7.79

5.45

Kriminālprocesa likums 2022

-

11.39

7.97

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

41.99

29.39

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

14.49

10.14

Maksātnespējas likums 2019

-

7.19

5.03

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

20.99

14.69

Komerclikums

-

7.59

5.31

Latvijas Republikas satversme

-

2.99

2.09

Graždanskij zakon 3.častj

-

5.79

4.05

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

10.99

7.69

Notariāta likums

-

5.79

4.05

Latvijas Republikas darba likums

-

19.19

13.43


1 2 >