Kreatīvie tīkli

Purchase online

7.64

Kreatīvie tīkli
About this item
Price in bookstore 8.49 €
Category: History of Art & Culture
Author Šmite R.
Publisher RIXC
Publication date 2011
ISBN 9789934822902

Grāmata sniedz ieskatu pētījumā par interneta kultūras pirmsākumiem un attīstību digitālo tīklu laikmetā. Teorētiskā rakursā tīkli tiek aplūkoti kā komplicētas sociāli tehniskas sistēmas. Šo "virtuālo kopienu" rašanās un attīstība tiek analizēta, sākot ar kreatīvajiem tīkliem, kas radās interneta agrīnajā periodā 90. gados, līdz sociālās tīklošanās fenomenam mūsdienās. Līdzās translokālo sadarbības tīklu gadījumu studijām, autore analizē arī alternatīvās un digitālās kultūras lokālo kopienu tīklojumus, kas izveidojās ap Open un E-Lab 90. gadu otrajā pusē Latvijā. Padziļinātais pētījums par tīklu kultūras attīstību atspoguļo tās pārmaiņas mūsdienu sabiedrības struktūrā, kas norisinās sociāli tehniskās tranformācijas ietekmē.

Related items