Bastarda forma

Purchase online

6.92

Bastarda forma
About this item
Price in bookstore 7.69 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Vērdiņš K.
Publisher
Publication date 2011
ISBN 9789934803291

Dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa grāmata „Bastarda forma. Latviešu dzejprozas vēsture” ir monogrāfija, kas tapusi, par pamatu ņemot K. Vērdiņa doktora darbu. Tajā aplūkotas literatūras teorijas, kas definē un analizē dzejprozu, sniegta dzejprozas kā žanra attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, analizēti un vērtēti nozīmīgāko latviešu dzejprozas autoru darbi. Grāmatā ievietota arī cittautu un latviešu dzejprozas antoloģija. Adresāts - literatūras pētnieki un interesenti.

Shops where you can buy this book