Špikeris. Bioloģija pamatsk. Cilvēks. Skaidrojošā vārdnīca

Purchase online

0.35

Špikeris. Bioloģija pamatsk. Cilvēks. Skaidrojošā vārdnīca
About this item
Price in bookstore 0.39 €
Category: Elementary school literature
Author Aldersons J.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2008
ISBN 9789934002762

Nelielajā vārdnīcā ļoti īsi un konkrēti izskaidroti visi tie cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas termini, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī vienā mirklī iespējams noskaidrot jebkura sveša vai piemirsta termina nozīmi, bet tajā iekļautie interneta atslēgvārdi dod iespēju par šo terminu ērti sameklēt plašu papildus informāciju un bagātīgu ilustratīvo materialu.

Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču tā var labi noderēt arī vidusskolēniem.


Shops where you can buy this book