Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos

Purchase online

4.40

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos
About this item
Price in bookstore 4.89 €
Category: Grāmatas "Latvija 100"
Author
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2014
ISBN 9789984458311

Latvijas akadēmiskie vēsturnieki kongresā prezentēja Latvijas vēstures zinātni un mēģināja atklāt galvenās Latvijas vēstures problēmas, rast jaunas pieejas to risināšanā, kā arī noteikt turpmākās pētniecības prioritātes virzienus. Tika pievērsta liela uzmanība vēstures lomai Latvijas sabiedrības un valsts attīstības kontekstā. Vēsture ir nozīmīga nacionālās un valsts identitātes nesēja, tāpēc Latvijas vēsturniekiem ir jāaizstāv sava vēstures izpratne un pamatvērtības.