Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas

Purchase online

7.39

Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas
About this item
Price in bookstore 8.69 €
Category: History
Author Strazdiņa V.
Publisher Jumava
Publication date 2015
ISBN 9789934117398

Katras vietas miesa ir zeme, bet dvēsele ― cilvēku likteņi. Ir liela laime apzināties to vietu pasaulē, kuru saukt par mājām. Piederības sajūta savai zemei ir viena no cilvēka dzīves pamatiem. Lai kurā pasaules nostūrī katrs no mums atrastos, sirds kompass rāda ceļu mājup. Mājup, kur saknes dzen dzimtas ozoli. Zināt sava novada pagātni ir katra svēts pienākums. Tagad, īsti laikā un vietā, sagaidot Pirmā pasaules kara sākuma simtgadi, ir pienākusi kārta trešajai “Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un brīvības cīņas”. Autore rūpīgās avotu un literatūras studijās iegūtās ziņas ir sakausējusi pārliecinošā laikmeta ainā, atspoguļojot, kā dzīvoja un karoja ķekavnieki Pirmā pasaules kara laikā ne tikai savā novadā, bet arī tālu aiz tā robežām. Veltas Strazdiņas pētījums teicami veic vēl vienu būtisku novadpētnieciska darba uzdevumu. Tajā ietverta bagātīga informācija par simtiem konkrētu personu, kuros daudzi lasītāji varēs sazīmēt savus priekštečus.


Related items
Shops where you can buy this book