Valmieras rajons 1:100 000, centrs 1:20 000, Rūjiena

Purchase online

5.39

Valmieras rajons 1:100 000, centrs 1:20 000, Rūjiena
Valmieras rajons 1:100 000, centrs 1:20 000, Rūjiena
Valmieras rajons 1:100 000, centrs 1:20 000, Rūjiena
Valmieras rajons 1:100 000, centrs 1:20 000, Rūjiena
About this item
Price in bookstore 5.99 €
Category: No Category
Type
Manufacturer Jāņa Sēta Karšu izdevniecība
Barcode 9789984073941

Rajona karte mērogā 1:100'000

Valmieras, Mazsalacas un Rūjienas pilsētu plāni mērogā 1:20'000, Valmieras centrs 1:10'000. Visi apdzīvoto vietu plāni ir papildināti ar ielu nosaukumu alfabētisko rādītāju

Plaša uzziņu informācija (tikai latviešu valodā) par katru pašvaldību, apskates vietām un objektiem, naktsmītnēm tūristiem, pilsētu un pagastu ģerboņi, kā arī vairāk nekā 30 fotoattēlu.