Aspazija un mūsdienas. Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi

Purchase online

6.37

 Aspazija un mūsdienas. Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi
About this item
Price in bookstore 7.49 €
Category: Philology. Literary Theory
Author Cimdiņa A.
Publisher Zinātne apgāds
Publication date 2016
ISBN 9789934549168

Plašāko un daudzpusīgāko tematisko spektru jaunajā grāmatā aptver nodaļa "Aspazijas sociālā filozofija un identitātes estētika" ar Ausmas Cimdiņas ievadrakstu "Aspazijas izaicinājums zinātnei un tēvzemei", akcentējot Aspazijas daiļrades recepcijas īpatnības laika gaitā, kā arī feminisma teoriju ietvarā dzimušo gender studiju terminoloģijas adaptācijas latviešu literatūrpētniecībā problemātiku.

Grāmata ir strukturēta 6 nodaļās: 1. Aspazijas sociālā filozofija un identitātes estētika. 2. Antīkās kultūras dimensija. 3. Aspazijas teksta semantika un poētika. 4. Aspazijas drāma un teātris. 5. Aspazija un viņas darbu tulkojumi cittautu kultūras komunikācijā. 6. Kultūrvēsturiskās un topogrāfiskās zīmes Aspazijas portretējumam.