Krievu- latviešu vārdnīca 38000 vārdu (brošēts izdevums)

Purchase online

16.82

Krievu- latviešu vārdnīca 38000 vārdu (brošēts izdevums)
About this item
Price in bookstore 18.69 €
Category: Dictionaries, language teaching methods & materials
Author
Publisher Avots
Publication date 2016
ISBN 9789934534355

Ap 38 000 vārdu. Sastādījusi A.Darbiņa. Mākslinieks U.Baltutis.
Vārdnīca domāta tiem, kas mācās krievu vai latviešu valodu, lasa krievu valodā vidēji grūtus tekstus, tulko no krievu valodas latviešu valodā.
Vārdnīcā ietverts ap 38 000 pamatvārdu, kas atspoguļo mūsdienu literāro krievu valodu. Samērā daudz vietas vārdnīcā ierādīts preses un publicistikas leksikai, literatūrā biežāk sastopamajai zinātniskajai un tehniskajai terminoloģijai, arī frazeoloģiskiem savienojumiem un idiomām.
Gatavojot vārdnīcu, izmantoti dažādi leksikogrāfiski avoti - krievu valodas skaidrojošās vārdnīcas, vairākas divvalodu vārdnīcas, pareizrakstības, pareizrunas, frazeoloģiskās un citas vārdnīcas.

Shops where you can buy this book