Spēlē reizinot! Karšu spēle Reizreķins

Purchase online

4.24

Spēlē reizinot! Karšu spēle Reizreķins
Spēlē reizinot! Karšu spēle Reizreķins
Spēlē reizinot! Karšu spēle Reizreķins
Spēlē reizinot! Karšu spēle Reizreķins
About this item
Price in bookstore 4.99 €
Category: Games, puzzles
Type
Manufacturer
Barcode 4751028820014


Kāršu spēles "REIZRĒĶINS"

NOTEIKUMI

Spēles gaita: Izlozes veidā nosaka, kurš dalīs kārtis jeb būs kāršu dalītājs. Spēles sākumā katram spēlētājam izdala 6 kārtis. Pārējās kārtis noliek uz galda ar cipariem uz leju. Pirmais uzsāk gājienu tas, kurš sēž pa kreisi no kāršu dalītāja. Dalītājs katrā reizē mainās, parasti pulksteņa rādītāja virzienā. Spēlētājam, kurš izdara gājienu, ir jānosauc reizinājuma rezultāts, ko veido reizinājums uz kārts (piemēram 3x5=15), mazākajiem spēlētājiem drīkst palīdzēt. Gājiens jāsāk ar vienu kārti pie blakus esošā spēlētāja, kuram minētā kārts ir jāpārsit ar stiprāku. Kārts stiprumu nosaka ciparu reizinājums, jo lielāks ir reizinājums, jo stiprāka kārts, piemēram, par 3x4 stiprāka būs 3x5 u.t.t. Kad kārts ir pārsista ar stiprāku, tad tās abas liek malā, bet, ja stiprākas kārts spēlētājam nav, tad nepārsisto kārti ņem augšā un gājienu izlaiž, vai izmanto kārti ar divām sarkanām bultiņām un izdarot gājienu pārbīda kārti nākamam spēlētājam. Kārti ar bultām drīkst izmantot tikai vienu reizi, tad tā ir jānoliek pie pārsistajām kārtīm. Spēlētājs, kurš kārti pārsita, paņem vienu kārti no kavas un dodas ar vienu kārti pie nākamā spēlētāja. Spēlētāji ņem kārtis no kavas tikai tad, kad pārsistās kārtis noliktas malā. Uzsākot jaunu gājienu, visiem spēlētājiem rokās jābūt 6 kārtīm. Pirmais no kavas ņem kārtis tas, kurš bija uzsācis gājienu. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr kavā ir kārtis. Uzvarētājs ir tas, kurš pirmais ir atbrīvojies no kārtīm. Kārts ar sarkanajām bultām ir jāizmantolaicīgi, lai tā nepaliktu rokās kā pēdējā, jo ar šo kārti gājienu izdarīt nedrīkst.

Lai noteiktu labāko, ieteicams spēli izspēlēt vismaz 5 reizes. Tas, kurš uzvarējavisvairāk reizes, tas arī ir absolūtais uzvarētājs.Related items
Shops where you can buy this item