Āderu krusti. Divpadsmit jaunas atziņas

Purchase online

5.69

Āderu krusti. Divpadsmit jaunas atziņas
About this item
Price in bookstore 6.69 €
Category: Esoteric
Author Siliņš U.
Publisher Mansards
Publication date 2017
ISBN 9789934121715

Cilvēka spējas sajust ūdens āderes un ne tikai tās - arī daudzas citas enerģētiskās dzīslas. Kā apgūt prasmi sajust šīs enerģijas bez indikatora vai svārsta palīdzības, izmantojot īpašu sajūtu - magni.
Koku veidotās āderes, koku “savstarpējās saziņas” tīkli daudzu kilometru garumā, koku enerģiju struktūra un tās trīs līmeņi. Kā novērot, pētīt un iemācīties sajust enerģijas ar vai bez svārsta.
Autora pieredze, novērojumi un secinājumi par to, kā koki pārveido enerģētiku, kā cilvēki to var izmantot (iespējams, izmantoja arī pirms 2000 gadiem), koku saistība ar tautas dziednieku darbību, hipotēze par latvju rakstu zīmēm un no jauna veidojamām svētbirzīm. Sens, bet mazpazīstams dabas enerģijas veids — dzīvības enerģija, kā koki to veido, kāpēc autoram nācās apgūt dziednieka prasmes un kā jūs paši varat sevi dziedināt pašu veidotajās svētbirzīs.
Zinātnisks skaidrojums par īsto ūdens āderu veidošanos. Pastāv arī neīstas ūdens āderes — tās aku vietu atradēji jeb rīkstnieki uzskata par ūdens āderēm, kuras krusto īstās āderes. Padoms, kā raktajā grodu akā iespējams pasmelt dziedniecisku ūdeni, kas ir tikpat dziedniecisks kā no daudziem svētavotiem smeltais.
Akmeņu spējas. Pārpratumi un mīti, kas saistīti ar šīm spējām, kuras varēsit parbaudīt paši, ja apgūsiet prasmi sajust enerģētiku, iekustinot savu sesto maņu - magni.
Pilskalnu enerģija.
Uldis Siliņš ir fizikas zinātņu maģistrs, dzimis 1951. gadā, apguvis Reiki dziedniecību 3. pakāpē. Grāmatas autors uzskata — ja vairāki cilvēki dažādos laikos un dažādās vietās sajūt vienu un to pašu, tā ir vai nu dabas realitāte, vai psiholoģiska izpausme. Abos gadījumos ir vērts to noskaidrot.

Related items
Shops where you can buy this book