Kvantu radošums

Purchase online

12.50

Kvantu radošums
About this item
Price in bookstore 13.89 €
Category: Esoteric
Author Gosvami A.
Publisher Lietusdārzs
Publication date 2019
ISBN 9789934576126

Kopš seniem laikiem gan izcili domātāji, gan gluži nemācīti cilvēki ir tiekušies atminēt radošuma mīklu. Uzdoti daudzi dažādi jautājumi, atrastas daudzas dažādas atbildes. Tās saistītas ar misticismu vai teoloģiju, materiālismu vai ideālismu, vai citām jomām, nozarēm, virzieniem.

Apgāds “Lietusdārzs” laidis klajā grāmatu, kas radošumu skata caur kvantu fizikas prizmu!

Tas ir bengāliešu izcelsmes kvantu fiziķa un domātāja Amita Gosvami darbs “Kvantu radošums”.

Dr. Amits Gosvami (Amit Goswami) ilgus gadus bijis profesors Oregonas Universitātes Teorētiskās fizikas nodaļā. Iedziļināšanās kvantu fizikā zinātnieku aizvedusi līdz pārliecībai, ka šī zinātnes nozare sniedz zinātnisku pamatu jaunam garīgumam, kas balstīts apziņā.

Amits Gosvami ir vairāku pasaulē populāru grāmatu autors. Latviski jau izdots viņa darbs “Iztēles logs”, kurā Rietumu zinātnes jaunākie sasniegumi meistarīgi apvienoti ar Austrumu misticismu.

Grāmatā “Kvantu radošums” Amits Gosvami pievērsies radošuma dziļākajai būtībai, izcelsmei un izpausmēm.

Savā pētnieciskajā pieredzē daudz pūļu veltījis kvantu paradoksu izpratnei, zinātnieks nonācis pie atziņas, ka tie atrisināmi, balstoties uz ideju, ka esības pamats ir apziņa, ne matērija. Apziņa ir bezgalīga, mūžīga un vienota. Šāds skatījums radošo procesu parāda jaunā gaismā. Atsevišķa indivīda vietā būtiskākas ir kolektīvās zināšanas, kurās apvienota pagātne, tagadne un nākotne, līdz ar to radošuma pirmsākums un krājums ir bezgalīgi.

Kas ir radošums? Vai ikviens var būt radošs? Kādi ir radošuma veidi? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, autors pakāpeniski atklāj, kā prāts pavisam jaunā veidā spēj sasniegt radošumu.

Apvienojot radīšanas mākslu un zinātnes objektivitāti, grāmata pievērš lasītāju jaunai domāšanai un parāda, kā izmantot savas spējas, lai dzīvotu radošāk. Īsi sakot: autors māca, kā domāt kvantu līmenī un būt radošam.

Amits Gosvami raksta tik viedi un reizē vienkārši, ar tādu humoru un mīlestību pret lasītāju, ka grāmata jau ar pirmajām lappusēm kliedē bažas, ka jēdziens “kvanti” ir izprotams tikai augsti izglītotajiem.

Dažkārt šis domātājs salīdzināts ar saviem bengāliešu priekšgājējiem – fiziķi Džagadišu Čandru Bozi, dzejnieku Rabindranatu Tagori un mistiķi Svāmī Vivekānandu. Savukārt pats sevi viņš dēvē par “kvantu aktīvistu”.

Grāmatas apakšvirsraksts mudina: “Domājiet kvantu līmenī, esiet radoši!”

Tiklīdz sākam izprast savu lomu radošā, apziņā balstītā Visumā, mēs varam pieskaņoties apziņas evolūcijai laikmetā, kad dzīve uz mūsu planētas ir kļuvusi smaga.

Amits Gosvami

Related items