Liepāja Latvijas neatkarības karā 1918-1920

Purchase online

16.71

Liepāja Latvijas neatkarības karā 1918-1920
About this item
Price in bookstore 20.89 €
Category: History
Author Autoru kolektīvs
Publisher Jumava
Publication date 2019
ISBN 9789934203763

Rakstu krājums, kas veltīts Latvijas Neatkarības kara notikumiem Liepājā. Grāmata ir pirmais zinātnisku rakstu krājums, kas veltīts tieši notikumiem Liepājā šajā vēstures posmā.

Rakstu krājumu sastādījusi Liepājas muzeja vēsturniece Inna Gīle, bet tā zinātniskais recenzents un divu rakstu autors ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš. Grāmata iznākusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes finansiālu atbalstu izdevniecības “Jumava” paspārnē.

Rakstu krājums atspoguļo nezināmas vai mazāk zināmas šķautnes Latvijas Neatkarības kara gaitā, turklāt tas vēsta par vēsturiski nozīmīgiem notikumiem, kā arī ikdienišķām, bet aizraujošām situācijām, kas ietekmēja cilvēku dzīvi pirms simt gadiem Liepājā.