Fizikas un tehnikas vēstures lappuses

Purchase online

31.49

Fizikas un tehnikas vēstures lappuses
About this item
Price in bookstore 34.99 €
Category: General Reference
Author Rēvalds V., Rēvalde G.
Publisher Autora izdevums
Publication date 2020
ISBN 9789934582417

Populārzinātniskā grāmata veltīta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā pagājušajā gadsimtā.

Valdis Rēvalds (1930-2015) - latviešu zinātnieks, fiziķis, fizikas grāmatu autors, ilggadīgs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes docents, piedalījies Latvijas fizikas studiju programmu veidošanā no to pirmsākumiem. Publicējis 20 mācību un metodiskās literatūras oriģinālus izdevumus latviešu valodā, septiņas zinātniskās publikācijas, sarakstījis 100 rakstus Latvijas Padomju enciklopēdijai par fiziku. Sarakstījis divas populārzinātniskas grāmatas par fiziku latviešu valodā.

Gita Rēvalde (1965) - fizikas doktore, LZA korespondētājlocekle (2016), LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošā pētniece, RTU profesore. Vairāk nekā 120 zinātnisku publikāciju autore. Sadaļas par augstāko izglītību (332.-338.lpp.) Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai LV100 (Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018) autore.

Related items
Shops where you can buy this book