Ievads grāmatvedībā: jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi

Purchase online

20.69

Ievads grāmatvedībā: jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi
About this item
Price in bookstore 22.99 €
Category: Accounting
Author Kelmere I.
Publisher Lietišķās informācijas dienests
Publication date 2020
ISBN 9789984896243

Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.

Shops where you can buy this book