Filosofija

Purchase online

9.35

Filosofija
About this item
Price in bookstore 10.39 €
Category: Philosophy
Author Kūle M., Kūlis R.
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2020
ISBN 9789984171197

Atzīstot iespēju dažādi interpretēt filosofijas vēsturi un mūsdienu problēmas, autori par galvenajiem mezglu punktiem filosofijas izpratnē uzskata kultūru un cilvēku. Filosofijas vēsture tiek aplūkota dažādu kultūras laikmetu un paradigmu kontekstā. Mūsdienu filosofijas problēmu apskatā dominē cilvēka tēma: cilvēka būtība, eksistence, saprašana, izziņa, cilvēks valodā, vēsturē, komunikācijā, ideoloģijas un varas izpausmes cilvēka dzīvē. Tā kā jautājumi par sabiedrību, valsti, tiesībām, politiku, morāli un mākslu tiek aplūkoti citos mācību priekšmetos (civilzinībās, socioloģijā, ētikā, estētikā), šajā grāmatā tiemnetiek pievērsta īpaša uzmanība. Latvijas profesionālo filosofu uzskatiem autori pievēršas tikai tādā mērā, kādā tie iekļaujas pasaules filosofiskās domas procesā.
Mācību grāmata atbilst Vadlīnijām filosofijā vidusskolām, kuras 1996.gadā apstiprinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Taču to var izmantot arī augstskolu studenti.

Related items