KVS iekšējais audits. Kvalitāt es vadības sistēma 3. daļa

Purchase online

2.49

KVS iekšējais audits. Kvalitāt es vadības sistēma 3. daļa
About this item
Price in bookstore 2.49 €
Category: Business & Economics
Author Liepa L.
Publisher Biznesa partneri
ISBN 9984961060

Grāmatas mērķis ir sniegt lasītājiem ieskatu KVS iekšējā audita metodēs, kuru īstenošana prasa vienlaicīgi ievērot gan sistēmas stratēģiskos pamatprincipus, gan atbilstību starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2000 Kvalitātes vadības sistēma. Prasības un LVS EN ISO 19011:2002 Norādījumi kvalitātes un/vai vides pārvaldības sistēmu auditēšanai.
Izlasot šo grāmatu, jūs varēsit: sagatavoties KVS iekšējam auditam; veikt KVS iekšējo auditu; izdarīt secinājumus un sniegt pārskatu par KVS iekšējo auditu

Related items
Shops where you can buy this book