Mārketinga komunikācijas

Purchase online

10.79

Mārketinga komunikācijas
About this item
Price in bookstore 13.49 €
Category: Business & Economics
Author Praude V.
Publisher Vaidelote

Kā zināms, komunikācijas ir informācijas apmaiņa starp cilvēkiem viņu darbības procesā. Bet, savukārt, katrā cilvēku darbības sfērā komunikācijām ir noteiktas īpatnības. Šīs grāmatas mērķis ir apskatīt mārketinga komunikācijas, kuras ietver informācijas izplatīšanu par uzņēmumiem, produktiem, cenām, produktu izvietojumu un citiem mārketinga pasākumiem, lai ietekmētu patērētāju rīcību un virzītu produktus tirgū. Grāmatā tiek apskatīti visi galvenie mārketinga komunikāciju veidi: reklāma; produktu realizācijas veicināšana; sabiedriskās saskares un personiskā apkalpošana.

Related items