Pasaules vēsture. Īss izklāsts

Purchase online

2.87

Pasaules vēsture. Īss izklāsts
About this item
Price in bookstore 3.19 €
Category: No Category
Type Krieviņa V.
Manufacturer Zvaigzne ABC
Barcode 9984178293

Mācību līdzeklis paredzēts vidusskolēniem, gatavojoties mācību stundām un pārbaudes darbiem, kā arī zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai pasaules vēsturē. Informācijas uztveri atvieglos mācību materiāla izkārtojums: shēmas; kartes; hronoloģijas tabula; jautājumi un uzdevumi.

Aizvēsture; senie laiki; viduslaiki, jaunie laiki, jaunākie laiki.

Katrā tēmā aplūkoti svarīgākie vēstures aspekti: vēstures posma periodizācija; sabiedrības struktūra, valsts pārvalde; saimniecība; starpvalstu attiecības.

Mācību līdzeklis noderēs ikvienam, kuru interesē jaunās atziņas pasaules vēsturē.


Shops where you can buy this item