A.Eglītis. Raksti 5

Purchase online

1.39

A.Eglītis. Raksti 5
About this item
Price in bookstore 1.39 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author Eglītis A.
Publisher Valters un Rapa
Publication date 2004
ISBN 9789984768229

Rakstu piektajā sējumā ietverts plašs Andreja Eglīša darbības posms – astoņdesmitie un gandrīz visi deviņdesmitie gadi līdz 1998. gada 13. augustam, kad dzejnieks atgriežas uz dzīvi dzimtenē.
Sējumā ietverti trīs dzejoļu krājumi – “Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām debesīm” (1982), “Svešais cirvis cērt un cērt” (1986), “Tauta manas mājas” (1993).
Šajā sējumā ietverti arī A. Eglīša raksti par politiskās dzīves norisēm Latvijā, klāt pievienotas daudzās intervijas ar dzejnieku un viņa runas, kas teiktas apciemojumu reizēs Latvijā deviņdesmitajos gados. Sējumā ievietotas arī A. Eglīša šajā laikā rakstītās vēstules. Literatūrzinātnieces Dzidras Vārdaunes komentāros sniegtas ziņas par vērtējumiem kritikā, par dzejoļu pirmpublicējumiem, par tulkotajiem dzejoļiem. Komentētas arī vēstulēs minētās sabiedriski politiskās, literatūras, tēlotājas mākslas un citas kultūras dzīves parādības un personas.

Related items