Špikeris. Zooloģija jautājumos un atbildēs

Purchase online

1.34

Špikeris. Zooloģija jautājumos un atbildēs
About this item
Price in bookstore 1.49 €
Category: Elementary school literature
Author
Publisher Zvaigzne ABC
Publication date 2008
ISBN 9789934003813

Nelielajā grāmatiņā aizraujošā jautājumu un atbilžu formā izskaidroti visi tie zooloģijas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī ir īsa informācija par augiem, sēnēm, baktērijām un citām dzīvajām būtnēm, par kurām skolēni ir mācījušies iepriekšējās klasēs, un arī par ekoloģiju. Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču tā var labi noderēt arī vidusskolēniem.


Shops where you can buy this book