Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Purchase online

15.29

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā
About this item
Price in bookstore 17.99 €
Category: Accounting
Author Zemļanovs V., Krasiļņikova I.
Publisher Info Tilts
Publication date 2013
ISBN 9789934842528

ekretārs un dokuments ir svarīgi uzņēmējdarbības vadības instrumenti. Šo instrumentu pienācīga nenovērtēšana un reizēm vienkārši neprasme tos likt lietā krasi pazemina biznesa vadības efektivitāti ar visām no tā izrie¬tošajām sekām – līdz pat bankrotam.

Lasītājiem piedāvātā grāmata satur ziņas par sekretāra darbu un tā sva¬rīgāko sastāvdaļu – lietvedību. Šī grāmata ir praktisks mācību līdzeklis, tās pamatmērķis ir sniegt uz¬ņēmējiem, uzņēmumu vadītājiem un sekretāriem nepieciešamo teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un ieteikumu minimumu sekretāra darba jomā.


Shops where you can buy this book