Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Purchase online

6.29

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija
About this item
Price in bookstore 6.99 €
Category: Academic Literature
Author Kalnača A., Lokmane I.
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2013
ISBN 9789984456997

Rakstu krājums "Valoda: nozīme un forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā" tapis kā apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa (PLZK) un Letonikas 4. kongresa Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras 26.10.2011. rīkotās sekcijas "Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā" materiālu apkopojums par dažādu laikmetīgu metodoloģisku principu izmantošanu konkrētu valodas aspektu analīzē. Krājumā ietilpst 15 rakstu. Tematiski visos rakstos risinātas dažādas mūsdienu valodniecības metodoloģiskas un prakstiskas problēmas. Maketu un vāka noformējumu veidojusi Andra Liepiņa


Shops where you can buy this book