Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma

Purchase online

13.00

Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
About this item
Price in bookstore 15.29 €
Category: Law
Author Mieriņa A.
Publisher Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Publication date 2015
ISBN 9789984459806

Grāmata sniedz lasītājiem ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autore rūpīgi – soli pa solim ir pētījusi šīs disciplīnas vēsturi, kolīziju normu uzbūvi un kvalifikācijas problēmas. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Studentiem atvieglo starptautisko privāttiesību studijas, praktiķiem dod citu skatījumu uz pārrobežu privāttiesisku strīdu risināšanu.


Shops where you can buy this book