Daiļrades psiholoģija Latvijā

Purchase online

1.29

Daiļrades psiholoģija Latvijā
About this item
Price in bookstore 1.29 €
Category: "Valters un Rapa" titles
Author Bebre R.
Publisher Valters un Rapa
Publication date 2008
ISBN 9789984805511

Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par daiļrades psiholoģijas attīstību Latvijā un šajā nozarē tapuši darbi. Daiļrades psiholoģija ir psiholoģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta mākslinieka personības, daiļrades procesa un mākslas darba psiholoģiskos aspektus. Šajā izdevumā iekļauti Pētera Birkerta, Paula Dāles, Jāņa Bundula, Ritas Bebres, Inas Nagles un Ingunas Īstenās pētījumi par ievērojamāko latviešu un cittautu daiļdarbu tēliem – Jāzepu, Spīdolu, Gundegu, Kainu, arī par Jāņa Poruka dzejas pasauli, operas un baleta mākslas noslēpumiem un virkni psiholoģiskām problēmām daiļradē – vientulību, adaptāciju, radošo spēju attīstību.

Related items
Shops where you can buy this book