Ilustrētā Rāmājana bērniem

Purchase online

8.29

Ilustrētā Rāmājana bērniem
About this item
Price in bookstore 8.29 €
Category: Esoteric
Author
Publisher Gaurāngas
Publication date 2019
ISBN 9789934575112

Rāmājana ir iedvesmojošs stāsts, kas vēsta par dharmas jeb patiesīguma nozīmi attiecībās. Tas ir ļoti daudzpusīgs un norāda uz tādām vērtībām kā apzinīga solījumu pildīšana, ģimenes locekļu cienīšana un mīlēšana, vājo aizsargāšana, nesalaužama ticība un citām. Stāstā aprakstītas spēcīgas rakstura iezīmes, kas atspoguļotas kā ideāls tēvs, ideāls dēls, ideāls vīrs, ideāls brālis, ideāls vadītājs, ideāla sieva, ideāls padotais. Ideālu raksturošana ir dižens uzdevums, un tas ir izpildīts kā brīnišķīgs stāsts par Kungu Rāmu.
Rāmājanā ir izklāstītas daudzas cildenas vērtības, un šī eposa stāstīšana bērniem palīdz tās ieaudzināt. Laika gaitā tāda metode ir izrādījusies uzticama. Bērnam var pavēlēt, taču daudz labāk ir rādīt episku varoņtēlu piemērus, kā viņa ciena vecākus. Stāstā ir atspoguļotas daudzas vērtības, ko bērns var pārņemt un paust savā uzvedībā.

Related items