Lielā Latvijas sēņu grāmata

Purchase online

25.99

18.19

Lielā Latvijas sēņu grāmata
Lielā Latvijas sēņu grāmata
Lielā Latvijas sēņu grāmata
Lielā Latvijas sēņu grāmata
About this item
Category: Nature
Author Dāniele I., Meiere D.
Publisher Jāņa sēta
Publication date 2020
ISBN 9789984077512

“Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pats vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Grāmatā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu ar fotogrāfijām. Veidojot izdevumu, vēlējāmies rosināt lasītāju interesi par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ grāmatā ir pievērsta uzmanība kā tradicionālajām cepurīšu sēnēm, tā arī citām sēņu grupām, aptverot gan biežāk sastopamas, gan neparastākas un reti sastopamas sēnes – pūpēžus, piepes, korallenes, receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un daudzas citas makroskopiskās sēnes.
Ievadā īsi aplūkota sēņu vieta dabā, to uzbūve, ekoloģija un izmantošana, kā arī skaidroti sēņu aprakstos lietotie termini.
Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam – gan tiem, kuru nodarbošanās saistīta ar dabas daudzveidības izpēti (biologi, mežinieki), gan arī dabas vērotājiem, fotogrāfiem un, protams, sēņotājiem.
Grāmatas autores ir Latvijas vadošās mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere.
Grāmatas izdevēji ir Latvijas Dabas muzejs un Karšu izdevniecība Jāņa sēta.

Related items
Shops where you can buy this book