Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000

Purchase online

19.79

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000
About this item
Price in bookstore 21.99 €
Category: Law
Author Daugavvanags A., Klimoviča N.
Publisher Avots
Publication date 2008
ISBN 9789984800530

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca ir jauns izdevums. Tajā iekļauts ap 40 000 terminu ar attiecīgajiem frazeoloģismiem un vārdkopām, kas aptver dažādas tiesību nozares: administratīvās, administratīvi saimnieciskās, autortiesības, civiltiesības, civilprocesuālās, līgumiskās tiesības, krimināltiesības, konstitucionālās, starptautiskās tiesības u.c. Lielākā daļa terminu doti bez paskaidrojumiem. Tomēr atsevišķi specifiski termini papildināti ar īsiem skaidrojumiem. Mākslinieks Uldis Baltutis.