Silti sveicieni Mātes dienā!

Silti sveicieni Mātes dienā!

Māte ir saknes –
Tautai, dvēselei, mājām.
Māte ir ligzda,
Kur jaunai dzīvībai augt.
Māte šai pasaulē –
Mūžīgā sargātāja:
Kamēr būs māte,
Tēvzemei ziedēt un plaukt.


/Kornēlija Apškrūma/