Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulci!

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulci!

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2018. gada 16. augustā plkst. 15:00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā (reģistrācija no plkst. 14:00).

 

Darba kārtībā: Padomes vēlēšanas.

Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska (fiziskām personām notariāli apliecināta) pilnvara, pārstāvja personu apliecinošs dokuments.

 

A/S "Valters un Rapa"

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV - 1050

as@valtersunrapa.lv