Godinām Jāni Rapu (5. X 1938. - 13. VI 2005.)

Godinām Jāni Rapu (5. X 1938. - 13. VI 2005.)

Jānis Rapa bija aktīva un gaiša kultūras personība ar spēcīgu pārliecību un misijas apziņu par Latvijas literārās kultūras attīstību un tēva, Jāņa Rapas (1885—1941), darba turpināšanu. Jāņa Rapas aizgādībā tika atjaunots viņa tēva līdzdibinātais uzņēmums “Valters un Rapa”. Vēsturiskā Latvijas grāmatniecības uzņēmuma atjaunošanā, 1998.gada novembrī viņš kļuva par a/s Valters un Rapa valdes priekšsēdētāju.

Jānis Rapa bija studentu korporācijas ''Talavija'' filistrs un kora ''Tēvzeme'' dziedātājs. 1971.gadā beidzis LVU Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātņu un bibliogrāfijas nodaļu. Strādājis LZA Fundamentālajā bibliotēkā (1959-1967). Viņa un ģimenes mūžs bija saistīts ar Annas Brigaderes daiļrades mantojuma sargāšanu, kārtošanu, izdošanu un muzeja “Sprīdīši” attīstīšanu.

Jānim tuvi bija A. Brigaderes vārdi: "Tik tāds, kas sevi atbildīgu jūt; var kalps un arī valdnieks reizē būt." 

''Valters un Rapa'' dara un turpinās darīt it visu, lai abu Jāņu ieceres dzīvotu vēl turpmākajās Latvijas simtgadēs!