Grāmatu nama "Valters un Rapa" telpās skatāma gleznotāja Edgara Vintera darbu izstāde!

Grāmatu nama "Valters un Rapa" telpās skatāma gleznotāja Edgara Vintera darbu izstāde!

"Esmu reālists, plenērists, kas strādā dabā un cenšas pēc gaismas un skaidrības. Manas dzīves un darbības mērķis ir tieksme pēc gaismas, gaismas, gaismas..."

- tā savu daiļradi raksturojis pats mākslinieks, latviešu glezniecības vecmeistars un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Edgars Vinters (1919-2014).

Mākslinieks ir viens no zināmākajiem (populārākajiem) latviešu gleznotājiem, kuru atminēsies arī tie, kas sevišķi neinteresējas ne par glezniecību, ne par mākslas procesiem vispār. Gleznotāja devums ir ārkārtīgi bagāts un nozīmīgs. Mākslinieka talants, sīkstums un zināma nepadošanās ir simboliski līdzvērtīga arī Latvijas noietajam ceļam uz savu simtgadi, jo, kā nekā mākslinieks un Latvija ir vienaudži.

Daba dažādās tās izpausmēs ir Edgara Vintera daiļrades centrālais tēls – dabas skati gleznoti sākumā akvareļa, vēlāk eļļas tehnikā. 1950. un 1960. gadu darbos ir likts uzsvars uz gadalaiku atainojumu dabā, pilsētas ainām un cikliem pie Daugavas. Mūža nogalē mākslinieks ir daudz gleznojis savās mājās un dārzā Purvciemā, par motīvu izvēloties arī ziedus vāzē. Edgars Vinters savos darbos ir izteiksmīgi parādījis gaismas spēles dienas gaitā un gadalaiku mijā, mākoņu daudzveidību dažādos laika apstākļos, krāsu svaigumu plaukstošā pavasarī, piesātinātos krāsu toņus vasarā, spilgtās rudens krāsas un skarbumu ziemas ainavā.

Edgars Vinters profesionālo izglītību ieguvis Latvijas Mākslas akadēmijā (1940-1944), kur viņa skolotāji bija L. Svemps, A. Annuss, K. Miesnieks. Meistardarbnīcā ainavu glezniecību apguva pie profesora J. Kugas, taču vislabāk sapraties ar izcilo ainavistu K. Ubānu. Ar pateicību atceras lielisko krievu ainavistu N. Romaģinu, kura vērtējums viņam bijis ļoti nozīmīgs. Par domubiedriem mākslā uzskata I. Zeberiņu, A. Petrovu un G. Dicmani.

1949. – beidzis JRRMV pedagoģijas nodaļu.

33 gadus strādājis par zīmēšanas un rasēšanas skolotāju Rīgas vispārizglītojošas skolās. Izstādēs piedalījies kopš 1949. gada.

Mākslinieks gleznās atveidojis dzimtā Purvciema, kā arī Ulbrokas, Lielās un Mazās Juglas, Rīgas nomales un Vidzemes jūrmalas ainavas, ziedus un ziedu kompozīcijas. Gleznojis arī mūsu literātu A. Brigaderes, A. Upīša, E. Birznieka-Upša, R. Blaumaņa, brāļu Kaudzīšu un J. Jaunsudrabiņa dzīves vietas. Galvenokārt strādājis eļļas, akvareļa, gan monotipijas tehnikā.

Vinters gleznoja un rīkoja darbu izstādes arī mūža pēdējos gados jau sirmā vecumā.

2009. gada 16. novembrī prezidents Valdis Zatlers pasniedza Edgaram Vinteram Triju Zvaigžņu ordeni.

Grāmatu namā "Valters un Rapa", Aspazijas bulvārī 24, gleznu izstāde skatāma līdz 18. novembrim!