SVEICAM LATVIJAS VALSTS SIMTGADĒ!

SVEICAM LATVIJAS VALSTS SIMTGADĒ!

Pūšat taures, skanat zvani, saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkan-balti-sarkans vējos atraisījies skrej.

Celies augstāk, plīvojošais, kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā, brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!

/Edvarts Virza/

Grāmatu nama "Valters un Rapa", Aspazijas 24, darba laiks valsts svētkos:

17. novembrī 10:00 - 20:00
18. novembrī 11:00 - 18:00
19. novembrī 11:00 - 18:00