AS “Valters un Rapa” valde izsludina kārtējo akcionāru sapulci!

AS “Valters un Rapa” valde izsludina kārtējo akcionāru sapulci!

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2019. gada 26. aprīlī plkst. 15:00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā (reģ. no 1400).

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.

2. Akciju sabiedrības „Valters un Rapa” 2018. gada pārskata apstiprināšana.

3. Akciju sabiedrības „Valters un Rapa” 2018. gada peļņas izlietošana.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019. gadam.

 

Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska (fiziskām personām notariāli apliecināta) pilnvara, pārstāvja personu apliecinošs dokuments.

Akciju sabiedrības „Valters un Rapa” akcionāri no 2019. gada 20. aprīļa var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem darbdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00 akciju sabiedrības „Valters un Rapa” biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, bet akcionāru sapulces dienā – sapulces reģistrācijas vietā.

A/S "Valters un Rapa"

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV - 1050

as@valtersunrapa.lv