Pie mums skatāma Jāņa Anmaņa darbu izstāde "DIEVZEMĪTES AUKLĒJUMS"

Pie mums skatāma Jāņa Anmaņa darbu izstāde "DIEVZEMĪTES AUKLĒJUMS"

Mākslinieks Jānis Anmanis glezno Dievzemīti un diez vai uz tās dzīvo jel kāds mākslasmīlis, kurš nezinātu Anmaņa vārdu. Jānis Anmanis ir gleznotājs, dzejnieks un komponists, bet šoreiz grāmatu namā "Valters un Rapa" pievērsīsimies viņam galvenokārt kā gleznotājam, viņa izstādei, viņa izauklētajai un radītajai dievzemītei audeklos. Te skatāmi gan senāki, gan "svaigāki" darbi- visi kā viens nesajaucami un neatkārtojami, piederīgi mākslinieka zelta klasikai.

Līdzās tik pazīstamajiem J.Anmaņa eņģeļiem arī jaunākajos darbos figurē citi Anmanim raksturīgi tēli – rija, klēts, mēness, zirgs, dūja, arī vientuļš ebrejs kaut kur Vecrīgas ielās....

Eņģeļu tēli Jāņa Anmaņa gleznās ienāk 70.gadu sākumā, kad smagas slimības dēļ viņš tolaik bija uz trauslās robežas starp palikšanu un aiziešanu un tieši uz tās sastapis šos tēlus, kuri kopš tā laika viņam visu laiku ir tuvumā. Tomēr atgriežoties, viņš iemantoja milzu prieku par dzīvi un teju neizsīkstošu enerģiju, un šīs kvalitātes viņam piemīt līdz pat šodienai un to rāda jaunākie darbi.