Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru pilnsapulci.

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru pilnsapulci.

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina ārkārtas akcionāru pilnsapulci, kas notiks 2019. gada 8. augustā plkst. 16:00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā, reģistrācija no plkst. 15:00.

Darba kārtībā: Statūtu grozījumi.

Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska (fiziskām personām notariāli apliecināta) pilnvara, pārstāvja personu apliecinošs dokuments.

 

A/S "Valters un Rapa"

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV - 1050

as@valtersunrapa.lv