Pie mums izstāde atvērta! Jauna gleznu ekspozīcija Grāmatu namā "Valters un Rapa"!

Pie mums izstāde atvērta! Jauna gleznu ekspozīcija Grāmatu namā "Valters un Rapa"!

Mākslinieks Aivis Pīzelis izstādēs piedalās jau vairāk kā divpadsmit gadus, kas ir ievērojami ņemot vērā gleznotāja jaunos gadus. Arī grāmatu namā “Valters un Rapa” šī nebūt nav pirmā reize. Arī šajā izstādē mākslinieka darbos jaušams meklētāja un improvizātora gars. Gleznas tapušas dažādos glezniecības paņēmienos, gan ekspresionistiski švuncīgiem, gan tonāli izsmalcinātiem sīkiem triepieniem. Tomēr visiem darbiem jaušams tieši Aivja Pīzeļa otai raksturīgais, kas neļauj šos darbus sajaukt ar kādu citu gleznotāju.

Pats mākslinieks par saviem darbies saka: “Atkal un atkal es atgriežos pie dabas- gluži kā pie sen pazīstamām vietām vai personām,kurus gribas apciemot vēl un vēl. Pavisam droši var teikt, ka es jūtos ainavu žanram piederīgs un atradis tajā pats sevi. Tas gan nenozīmē, ka, uzsākot katru gleznu, es vienmēr viegli nokļūstu pie galarezultāta, kas mani apmierinātu. Ik palaikam rodas kādas problēmas, kas liek apdomāt procesu- ne tik daudz tehnisko, bet gan saturiski estētisko. Jo nevar taču gleznot vienkārši skaistuma pēc, kas glābtu šo pasauli. Gribas, lai gleznošanas laikā dzimtu kas neapvaldīts un īsts, tāds, kas nebūtu vadāms ar saprātu”.

Mākslinieks dzimis 1988. gadā Preiļos. 2009. gadā pabeidzis Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmu. 2013. gadā Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiālē iegūts mākslas bakalaura grāds. Bet 2015. gadā humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās.