Dzīres. Ksenofonts

Iegadāties internetā

3,14

Dzīres. Ksenofonts
Par preci
Plaukta cena 3,69 €
Kategorija: Filozofija
Autors Ksenofonts
Izdevējs Zinātne apgāds
Izdošanas gads 2005
ISBN 9984767280

No sengrieķu valodas tulkojis Ābrams Feldhūns. Māksliniece Vija Zariņa. Vēsturnieka, filozofa un rakstnieka Ksenofonta (5./4. gs. pr. Kr.) sacerējums ir aculiecinieka stasts par mielastu, ko bagāts atēnietis sarīkojis jauna atlēta uzvaras atzīmēšanai. Kaut gan tas ir tikai reālistisks - tiesa, gana spilgts un asprātīgs - mazsvarīga sabiedriska notikuma atainojums, tam tomēr ir visai liela un paliekoša kultūrvēsturiskas liecības nozīme. Gandrīz visas personas, kas piedalās un runā šajā mielastā, ir vēsturiski dokumentētas. "Dzīru" personāža centrālā figūra ir Sokrats, kas ar savu morālo autoritāti lielā mērā nosaka viesību norisi. Ksenofonta "Dzīru" īpašā vērtība ir tā, ka šajā sacerējumā sastopam Sokratu, kas ir pavisam atšķirīgs no tā, ko pazīstam no Platona darbiem. Tas nav Platona idealizētais spožais, neparspējamais dialektiķis un fundamentālu, arī transcendentu filozofisku problēmu risinātājs. Ksenofonts mums sniedz citu - ikdienas Sokrata tēlu, kas, protams, ir neizmērojami parāks, viedāks par apkārtējiem cilvēkiem, taču nekad nepārstāj būt viens no tiem. Tulkojums ir plaši komentēts. Ievadā iztirzātas sacerējuma rašanās hronoloģiskās un citas problēmas, kā arī sniegtas tuvākas ziņas par mielasta dalībniekiem.

Saistītās preces