Izcelšanās noslēpumi

Iegadāties internetā

8,09

Izcelšanās noslēpumi
Par preci
Plaukta cena 8,99 €
Kategorija: Vispārīgā uzziņu literatūra
Autors Kavacs G.
Izdevējs Pētergailis
Izdošanas gads 2009
ISBN 9789984332727

Grāmatā savdabīgā hronista un lasītāja dialogā izsekota evolucionārās domas veidošanās gan pirms, gan pēc Č. Darvina galvenā darba tapšanas. Pieminēti Darvina mūža būtiskākie posmi un darbi, it īpaši iztirzājot galvenos sacerējumus – „Sugu izcelšanās” un „Cilvēka rašanās”. No šiem iztirzājumiem var gūt priekšstatu par paša Darvina idejām pat tad, ja nav laika un iespēju pilnībā izlasīt viņa darbus. Kopš darvinisma rašanās pagājis pusotrs gadsimts. Šajā laikā dabaszinātnēs veikti daudzi atklājumi. Ikvienam pētniekam ir pienākums salīdzināt jaunatklātos faktus ar esošajām teorijam, papildināt tās vai noliegt, izvirzot jaunas hipotēzes. Grāmatā parādīta Darvina teorijas turpmākā attīstība, saplūstot ar ģenētikas un citu zinātnes nozaru atziņām un pārtopot par mūsdienīgu sintētisko evolūcijas teoriju . Iespēju robežās skartas arī alternatīvas evolūcijas hipotēzes, kā arī absolūti evolūcijas noliegumi, un analizēta to atbilstība patiesībai. Darvina laikā nebija neviena paleontoloģiska pierādījuma par cilvēka izcelšanos, izņemot dažus Neanderas ielejā atrastus sencilvēka kaulus. Tādēļ Darvina minējums par Āfriku kā cilvēka rašanās vietas vietu, jāuzskata par ģeniālu pareģojumu. To apstiprina mūsdienu paleoantropoloģiskie atradumi Āfrikā un citur pasaulē.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā