Bastarda forma

Iegadāties internetā

6,92

Bastarda forma
Par preci
Plaukta cena 7,69 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Vērdiņš K.
Izdevējs
Izdošanas gads 2011
ISBN 9789934803291

Dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa grāmata „Bastarda forma. Latviešu dzejprozas vēsture” ir monogrāfija, kas tapusi, par pamatu ņemot K. Vērdiņa doktora darbu. Tajā aplūkotas literatūras teorijas, kas definē un analizē dzejprozu, sniegta dzejprozas kā žanra attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, analizēti un vērtēti nozīmīgāko latviešu dzejprozas autoru darbi. Grāmatā ievietota arī cittautu un latviešu dzejprozas antoloģija. Adresāts - literatūras pētnieki un interesenti.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā